CALEFACCIO

Instal·lacions en edificis d'habitatges. Calefaccions de gas-oil. Calefaccions de gas natural. Calefaccions elèctriques amb acumuladors de tarifa nocturna i emissors de baix consum. Calefacció per terra radiant elèctric i per aigua calenta. Sales de calderes. Instal·lacions petrolíferes d'ús propi (dipòsits de gas-oil). Calefacció de grans recintes amb aerotermos. Radiadors alumini, sistemes inverter (Calent/fred) i tovallolers elèctrics. Manteniment i reparació de calderes de gas, gasoil o elèctriques

Instal·lacions en edificis d’habitatges.  

Calefaccions de gas-oil.

Calefaccions de gas natural.  

Calefaccions elèctriques amb acumuladors de tarifa nocturna i emissors de baix consum.

Calefacció per terra radiant elèctric i per aigua calenta.  

Sales de calderes.  

Instal·lacions petrolíferes d’ús propi (dipòsits de gas-oil).

Calefacció de grans recintes amb aerotermos.  

Radiadors alumini, sistemes inverter (Calent/fred) i tovallolers elèctrics.  

Manteniment i reparació de calderes de gas, gasoil o elèctriques